NovelT

8 november Novel-T Enschede

Universiteit Twente en Saxion vormen een krachtige voedingsbron voor starters dankzij hun unieke kennis en ondernemende klimaat. Onze succesvolle New Business-methode realiseert kansrijke startups en stimuleert hen te groeien tot internationale spelers. Het aantal startups dat daadwerkelijk uitgroeit tot een succesvol bedrijf is binnen het ecosysteem van Novel-T relatief hoog, met een slaagkans van circa 75 procent. 

DIT EVENT HEEFT AL PLAATSGEVONDEN
Desteck

29 november De ste©K

Iedereen heeft ideeën. In de community van De Ste©K worden ze concreet. De Ste©K is een broedplaats voor ondernemers, die gefaciliteerd en ondersteund door overheid en onderwijs tot bloei komen. De prestaties die in De Ste©K geleverd worden overstijgen het persoonlijke succes. De gezamenlijke inspanningen van alle betrokkenen dragen namelijk in sterke mate bij aan een versterking van het woon- en werkklimaat van De Achterhoek.

GRATIS KAART BESTELLEN